ORTHO-CLEAN Polska

Różne metody

Istnieją 3 główne metody recyklingu zamków:
- metoda na ciepło
- metoda na zimno
- metoda laserowa


Metoda na ciepło

Jest to najstarsza, najprostsza i najbardziej rozpowszechniona metoda: baza zamka zostaje podgrzana w celu rozpuszczenia i usunięcia resztek kleju.

Zalety:Wady:


Szybkość (cały proces recyklingu można zakończyć już po 14 dniach)


W metodzie tej na bazie pozostają ślady kleju, co może uniemożliwiać odpowiednie przyklejenie zamka do zęba. Sytuacja taka wymaga często dodatkowego piaskowania (wytrawiania) bazy w celu usunięcia resztek kleju. Wytrawianie zmienia jednak właściwości fizyczne zamka i działa na bazę jak papier ścierny.Zamki stają się szareWskutek wytrawiania baza staje się gładka, co w zasadzie uniemożliwia ponowny recykling takiego zamka.

Metoda na zimno

Metodę nazwano w ten sposób jako przeciwieństwo metody na ciepło. W jej przypadku zamki nie zostają ani podgrzane ani schłodzone. Klej usuwa się tu w sposób chemiczny, poprzez rozpuszczenie go specjalnym płynem. Właściwości fizyczne bazy nie ulegają zmianie, co pozwala poddać zamek ponownemu recyklingowi.

Zalety:Wady:


Nie dochodzi do zmian fizycznych w bazie


Metoda wymaga dużo czasu, ponieważ klej musi ulec samoistnemu rozpuszczeniu. W zależności od typu kleju proces ten może trwać od 45 do 60 dni.


Nie ma potrzeby wytrawianiaZamek wygląda zupełnie jak nowy (nie staje się szary jak w przypadku metody na ciepło)Zamek można zazwyczaj poddać recyklingowi do 10 razyMetoda laserowa

Klej usuwany jest promieniem laserowym. Wprawdzie technika ta „teoretycznie“ nie powoduje zmian fizycznych w bazie, jednak nie pozwala na całkowite usunięcie kleju. Podobnie jak w przypadku metody na ciepło, należy następnie taki element wytrawić, co niesie ze sobą wspomniane już wcześniej wady. Technika ta nie jest zatem żadną nowością, nie posiada żadnych wymiernych zalet i jest bardzo droga. Znamy tylko jedną firmę na świecie, która stosuje tę technikę.

Zalety:Wady:


szybka


trudno całkowicie oczyścić całą bazęwymaga późniejszego wytrawiania
wskutek wytrawiania baza staje się gładka, co w zasadzie uniemożliwia ponowny recykling takiego zamkaJesteśmy dla Ciebie

Telefon: +48 68 326 55 06
Telefon: +48 510 284 085
Telefon: +48 501 538 144
e-mail: info@ortho-clean.pl
Pon. - pt. 9:00 - 17:00