Ortho Clean Polska

usługi

Po usunięciu kleju za pomocą procesu rozpuszczania chemicznego na zimno, każdy zamek i pierścień są indywidualnie sprawdzane na każdym etapie procesu regeneracji. Proces ten realizowany jest przez wysoko wykwalifikowany zespół, kontrolujący jakoś zarówno przy pomocy najnowocześniejszego sprzętu, jak i ręcznie.

Z aparatów ortodontycznych usuwane są łuki, ligatury i gumki.

Klej jest usuwany z każdego elementu aparatu ortodontycznego przy użyciu naszej unikalnej metody rozpuszczania chemicznego na zimno. Proces ten, pozbawiony mechanicznego oddziaływania na elementy mocujące, nie zmienia ich właściwości.

Opcja ta polega na mikrowytrawianiu podstawy elementów aparatu ortodontycznego w celu poprawy ich przylegania.

Aparaty ortodontyczne są sprawdzane jeden po drugim w celu zapewnienia prawidłowego stanu podstawy, prawidłowego wymiaru slotu oraz prawidłowej sprawności klipsów (aparaty samoligaturujące).

Zamki zostają posortowane według marek.

Zamki są sortowane według docelowych zębów, torku i techniki.

Stosujemy unikalny system znakowania kolorami. W zależności od zastosowanej techniki, każdy zamek zostanie oznaczony kropką w kolorze odpowiadającym rodzajowi zębów docelowych.

Oczyszczone pierścienie podlegają kształtowaniu, a następnie znakowaniu zgodnie z ich rozmiarem.

Dzięki tej opcji, elementy aparatu ortodontycznego zyskują optymalną jasność po regeneracji.

Oferujemy również czyszczenie z możliwością zwrotu elementów aparatu ortodontycznego luzem.
 Wykonujemy również regenerację innych niewymienionych wcześniej elementów aparatów ortodontycznych takich jak dystalizatory, guzki językowe, rurki na trzonowce, a także poddajemy regeneracji aparaty ortodontyczne Carriere Motion. 

Uwaga: wszystkie uszkodzone elementy mocujące są odseparowywane i zwracane lekarzowi bez wystawiania rachunku.